Порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників

Порядок

 визначення розміру пайової участі (внеску) замовників (інвесторів), його залучення та

використання на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури при

будівництві за межами Усатівської сільської ради

1.1. Цей Порядок визначає механізм залучення, розрахунку розмірів та використання коштів пайової участі (внеску) замовників (інвесторів) у розвитку  та створенні інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Усатівської сільської ради у зв’язку з будівництвом, реконструкцією, перепрофілюванням, переобладнанням чи зміною функціонального призначення будь – яких об’єктів містобудування (будівель та споруд) на території Усатівської сільської ради за межами населеного пункту.

1.2. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про регулювання містобудівної діяльності».

1.3. Замовник (інвестор) – фізична чи юридична особа, яка здійснює або має намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, перепрофілювання, переобладнання чи зміну функціонального призначення будь – яких об’єктів  містобудування (будівель та споруд) на території Усатівської сільської ради.

1.4. Пайова участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Усатівської сільської ради внеском для всіх замовників (інвесторів) незалежно  від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкту    будівництва, який замовник (інвестор) може сплатити до бюджету Усатівської сільської ради.

1.5. Кошти, отримані як пайова участь, спрямовуються виключно на фінансування створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури.

1.6. Цей Порядок застосовується для залучення, розрахунку розмірів використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів), які здійснюють або мають намір здійснити будівництво на території Усатівської сільської ради за межами населеного пункту с. Усатове:

 • нове будівництво об’єктів містобудування (будівель, споруд або їх частин) незалежно від їх форми власності;
 • реконструкцію об’єктів містобудування із збільшенням площі (будівель, споруд або їх частин) незалежно від їх форми власності;
 • зміну функціонального призначення будівель чи споруд незалежно від їх форм власності.

1.7. До пайової участі (внесків) не залучаються замовники (інвестори), які здійснюють або мають намір здійснити на території Усатівської сільської ради  нове будівництво  або  реконструкцію наступних об’єктів:

Читати далі…
 • нове будівництво, реконструкцію об’єктів будь – якого призначення на замовлення державних органів місцевого самоврядування в частині, що фінансуються за кошти державного та/або місцевого бюджетів;
 • нове будівництво, реконструкцію будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 • нове будівництво, реконструкцію будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 • нове будівництво, реконструкцію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 • нове будівництво, реконструкцію об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами проведених інвестиційних конкурсів або аукціонів;
 • нове будівництво, реконструкцію об’єктів будь – якого призначення, за умови одночасного добровільного спорудження на цій самій земельній ділянці (окремо від проекту) об’єктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури після передачі останніх до комунальної власності територіальної громади Усатівської сільської ради;
 • нове будівництво, реконструкцію об’єктів, що  споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • нове будівництво, реконструкцію об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
 • нове будівництво, реконструкцію житла для сімей, що перебувають на квартирному обліку, за програмами співфінансування за рахунок коштів населення і коштів місцевого та/ або державного бюджетів;
 • нове будівництво, реконструкцію об’єктів інженерного, технічного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП, технічних приміщень тощо.

1.8. У разі будівництва замовником (інвестором) інженерно – транспортної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі (внеску) замовника (інвестор) зменшується на суму фактично переданих до комунальної власності територіальної громади с. Усатове об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури.

1.9. Приймання до комунальної власності територіальної громади с. Усатове об’єктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури, споруджених замовником (інвестором) відповідно до технічних умов поза межами його земельної ділянки, на вартість яких замовник (інвестор) в подальшому планує зменшення пайової участі (внеску), здійснюється за погодженням Комісії Усатівської сільської ради з питань визначення пайових внесків.

1.10. У випадках, якщо відповідними проектами будівництва вже затверджено будівництво об’єктів соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров‘я), розмір пайової участі (внеску) замовника (інвестора) зменшується на вартість фактично переданих до комунальної власності об’єктів, що підтверджується документально.

1.11. Встановлений цим Порядком розмір пайової участі (внеску) не повинен перевищувати наступний розмір пайової участі:

 • 7 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва, реконструкцій тощо нежитлових будівель та споруд;
 • 3 (три) відсотки загальної кошторисної вартості будівництва, реконструкцій тощо житлових будинків.

1.12. При будівництві, реконструкції, перепрофілюванні, переобладнанні чи зміні функціонального призначення будь – яких об’єктів містобудування замовник (інвестор) може звернутися до Усатівської сільської ради щодо укладення Договору пайової участі.

2. Порядок залучення коштів замовників (інвесторів)

Читати далі…

2.1. Попередній розгляд розрахунків  пайової участі проводиться Комісією Усатівської сільської ради з питань визначення пайових внесків.

2.2. Засідання Комісії з питань визначених пайових внесків є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ½ його складу. Загальний склад комісії становить не менше 5 осіб.

2.3. Комісія  з питань визначення пайових внесків приймає рішення стосовно кожного випадку окремо простою більшістю голосів від присутніх членів на засіданні Комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів є вирішальним  голос голови Комісії.

2.4. Пайова участь (внесок) замовника (інвестора) у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури області полягає у  відрахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію коштів до  відповідного місцевого бюджету.

2.5. Величина пайової участі (внеску) у розвитку  інженерно – транспортної  та соціальної  інфраструктури Усатівської сільської ради  розраховується за попереднім розглядом Комісії Усатівської сільської ради з питань визначення пайових внесків та затверджується рішенням сесії Усатівської сільської ради.

2.6. При розрахунку величини пайової участі (внеску) у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури  не враховуються витрати, пов’язані з придбанням  та виділенням земельної ділянки, звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.7. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) замовника (інвестора) за зведеним кошторисним розрахунком здійснюється за формулою:

ПУ= (ЗКВБ пр – Вбм) х Взк, де:
ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБпр – затверджена у установленому порядку загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції тощо;

Вбм – витрати, пов’язані з придбанням  та виділенням земельної ділянки,звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

Взк – відповідний відсоток загальної кошторисної вартості будівництва.

2.8.   Рішення Усатівської сільської ради є підставою для укладення договору про пайову участь (внесок).

2.9.   Розрахунки величини пайової участі ( внеску) закріпляються у договорі.

2.10. Розмір пайової участі (внеску) визначається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня реєстрації Усатівською сільською радою звернення замовника (інвестора) про укладення договору про  пайову участь (внесок) та отримання документів, передбачених цим Порядком.

2.11. До звернення   додаються наступні документи (оригінали або копії, завірені належним чином):

2.11.1.

- для юридичних осіб – належним чином завірені копії установчих документів;

- для суб’єктів підприємницької діяльності  — фізичних осіб – належним чином завірені копії паспорта (1,2 сторінка, реєстрація) та довідки  про присвоєння ідентифікаційного коду;

2.11.2. Копії документів,  що встановлюють  право власності або  користування земельною ділянкою (звертати увагу  на відповідність цільового  використання земельних ділянок призначеного об’єкта , вказаному у заяві);

2.11.3. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкту містобудування;

2.11.4. Експертний висновок  комплексної державної експертизи ( в разі необхідності);

2.11.5. Початок та закінчення будівництва об’єкту містобудування;

2.11.6.  Техніко – економічні  показники об’єкту  будівництва;

2.11.7.  Технічні умови у відповідності до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

2.11.8.  Містобудівні умови і обмеження;

2.11.9. Архітектурно – технічний паспорт  об’єкта будівництва, затверджений в установленому порядку (наявності);

2.11.10. Дозвіл або/ та декларація на виконання будівельних робіт (при укладанні остаточного договору);

2.12. Якщо є забудова:

 • Копія, завірена печаткою юридичної особи та підписом посадової особи, яка на це уповноважена, правовстановлюючих документів на будівлю/ приміщення (свідоцтво про право власності на нерухоме майно; договір купівлі – продажу, дарування, міни, свідоцтво про спадщину, договір позики, договір оренди тощо) з витягом з Державного реєстру правочинів, з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно або з штампом щодо реєстрації майна ( в документах до 2004 року);
 • Належним чином завірена копія технічного паспорту на існуючі будівлі, споруди, приміщення, квартири з визначенням їх співвласників, часток їх майна.

2.13. Якщо проектом  будівництва реконструкцій об’єктів передбачені пускові комплекси (черги), за відповідним зверненням замовника (інвестора) сплата пайової участі (внеску) може здійснюватись окремо за кожний пусковий комплекс (чергу).

2.14. Забороняється  вимагати від замовника (інвестора) інші документи крім тих, що встановлені у цьому Порядку.

 3. Укладення договору про пайову участь      

3.1. Пайовий внесок сплачується на підставі  договору  про пайову участь між Усатівською сільською радою в особі сільського голови та замовником (інвестором), який  укладається не пізніше 30 (тридцяти ) календарних днів з дня Реєстрації Усатівською сільською радою  звернення замовника (інвестора) про його укладення та подання замовником (інвестором) документів, передбачених цим Порядком, але  до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) є невід’ємною частиною договору про пайову участь.

3.3. Істотними умовами договору про пайову участь є:

- розмір пайової участі (внеску);

- строк (графік) сплати пайової участі (внеску);

- відповідальність сторін.

3.4. Умови сплати пайового внеску визначаються договором про пайову участь.

3.5. У разі, якщо замовником (інвестором) пропущені встановленим законодавством та цим  Порядком терміни укладення договору про пайову участь  та терміни сплати пайової участі, такий замовник (інвестор) може звернутися до Усатівської сільської ради щодо укладення договору про пайову участь та сплачує пайову участь відповідно до умов договору.

4. Порядок умови та результати сплати пайової участі (внеску)

Читати далі…

4.1. Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначаються у договорі та на умовах визначених договором про пайову участь.

4.2. Після надходження коштів та проведення замовником (інвестором) остаточних розрахунків відповідно до умов укладеного договору про пайову участь Усатівською сільською радою надається замовнику (інвестору) довідка про виконання умов договору про пайову участь. Така довідка готується протягом 10 (десяти)  робочих днів після остаточних розрахунків.

4.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь – яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів  та передачі матеріальних або  нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім випадків, передбачених цим Порядком.

5. Наслідки порушення замовником (інвестором) умов сплати пайової участі (внесків)

У разі прострочення термінів сплати, визначених договором  про пайову участь:

 • Замовник (інвестор) несе  відповідальність згідно  з умовами укладеного  з Усатівською сільською радою   в  особі  сільського голови договору про пайову участь.
 • Розмір несплаченої частини  пайового внеску замовника (інвестора) коригується відповідно до умов Договору  на індекс інфляції (накопичувальний) від дати  його розрахунку  в Договорі  та на  величину штрафних санкцій.

6. Використання коштів пайової участі (внесків)

Рішення щодо розподілу  коштів  пайової  участі приймає  Усатівська сільська рада.

7. Звільнення від сплати пайової участі (внесків)

Рішення про  звільнення  замовника (інвестора) від сплати пайової участі (внесків), штрафних санкцій ( в тому числі пені), нарахованих за порушення умов договірних відносин про пайову участь (внесків), приймає Усатівська сільська рада на підставі рекомендації Комісії  ради з питань  визначення  пайових внесків. При цьому у таких рішеннях мають бути зазначені підстави та/або умови такого звільнення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *